ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง

อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-975-6999

เว็บไซต์ : https://qa.ptu.ac.th

เวลาทำการ : 8.30 - 17.00 น.